Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza az Innovatív Marketing Kft. (székhely: 6726 Szeged, Vedres u. 8/A fszt. 2., adószám: 24907255-2-06.) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett webáruház (mely a www.nagyagynap.hu oldalon található meg) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi szerződés minden pontját, mivel rendelésének leadása előtt Ön úgy nyilatkozik, hogy megismerte jelen ÁSZF tartalmát és elfogadja azt. Amennyiben jelen szerződés tartalmát nem tekinti kötelező érvényűnek, úgy kérem ne vegye igénybe az oldal szolgáltatásait.

Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, nem iktatjuk azt, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nyelve a magyar. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Jelen ÁSZF letölthető az alábbi linkről: Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai:
Név: Innovatív Marketing Kft.
Székhely: 6726 Szeged, Vedres u. 8/A fszt. 2.
Kapcsolattartási adatok:
e-mail: iroda@nagyagynap.hu
telefon: 06-30-595-0027
Nyilvántartási szám, nyilvántartó hatóság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24907255-2-06

Tárhely-szolgáltató adatai:
Név: Tárhely.Eu Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.
Elérhetőség: support@tarhely.eu
+36 1 789 2 789

Általános rendelkezések:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.
Jelen ÁSZF 2017. március 25. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes. Amennyiben módosítjuk ÁSZF-ünket, úgy azt minden esetben figyelemfelhívással együtt közzé tesszük a webshop felületén.
A www.nagyagynap.hu oldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, annak bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, értékesítése, terjesztése engedélyköteles.

Adatkezelési szabályok:
Adatkezelési tájékoztatónk letölthető az alábbi linkről: http://nagyagynap.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/
Adatvédelmi nyilvántartási számunk: NAIH-90769/2015
Tájékoztatjuk, hogy az Ektv. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés létrehozása, a díjak számlázása és a szolgáltatás nyújtása körében jogosultak vagyunk a szolgáltatás igénybevételéhez technikailag elengedhetetlenül szükséges természetes személyazonosító adatait (pl. az Ön nevét), lakcímét és egyéb személyes adatait (pl. e-mail címét, számlázási címét) kezelni. A fenti adatokat töröljük, amennyiben a szerződés nem jön létre, megszűnése, teljesedésbe menése és a számlázás után.

A megvásárolható szolgáltatások köre:
Nagy Agy Nap belépőjegy az egész napos konferenciára bruttó 19.990 Ft -ért.
Nagy Agy Nap kétagyféltekés páros belépőjegy az egész napos konferenciára bruttó 29.990 Ft -ért, amely áron két fő vehet részt a rendezvényen.
Fenti szolgáltatásokra jegyek csak online vásárolhatók meg.
A tréningeknél feltüntetett árak bruttó árak, tartalmazzák a 27% ÁFA-t.
Amennyiben bármelyik tréningünkre vonatkozóan akciós vagy kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget hirdetünk meg, úgy az akció feltételeit és határidejét minden estben külön jelezzük a tréningre történő jegyvásárlás előtt.

A rendelés menete:
Ön a webshop oldalán található űrlap kitöltésével, majd a „Megrendelem” gombra történő kattintással tud a konferenciára jelentkezni és amennyiben ezt az opciót választja, úgy a részvételre jogosító jegyet akár bankkártyás fizetéssel is meg tudja vásárolni.
Fizetési módok:
Banki utalással történő fizetés esetén: Amennyiben ezt a fizetési módot választja, úgy az adatlap kitöltése és a megrendelés elküldése után Ön egy megerősítő e-mailt fog kapni, melyben elküldjük Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat.
A kedvezményezett: Innovatív Marketing Kft.
Számlaszám: 10102842-69192400-01004002
Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel az email címét, amivel jelentkezett a konferenciára! A számlát az utalás beérkezését követő 3 napon belül állítjuk ki és küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre. Átutalásos fizetési mód esetén is csak akkor tud a konferencián részt venni, amennyiben átutalása a konferencia megkezdése előtt beérkezik hozzánk (tehát amennyiben az összeget számlánkon jóváírják.)
Bankkártyás fizetés esetén a Barion (A Barion Payment Zrt. – 1117, Budapest, Infopark sétány 1 – tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzik, a 2011-es Elektronikus Pénzről szóló EU direktíva és a 2013. évi CCXXXV. törvény alapján. Engedély száma: H-EN-I-1064/2013 | Intézmény azonosító: 25353192) szolgáltatását használjuk, ahol a Megrendelő a Barion rendszerén belül adja meg a bankkártya adatokat, az közvetlenül nálunk nem kerül tárolásra és ahhoz hozzáférése nincs Szolgáltatónak. Bankkártyás fizetés esetén a konferencia számlánkon történő jóváírásától számított 3 napon belül állítjuk ki a számlát és küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre.
Amennyiben Ön a jegyvásárlásnál a „Megrendelem” gombra kattint, úgy Ön tudomásul veszi, hogy rendelésének elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet az Ön számára.
Rendelésének elküldésével és a tréningen való részvétellel Ön kijelenti, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) pontjában foglalt határidő lejárta előtt kezdje meg.
Megrendelésének megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld Önnek megrendeléséről, elektronikus formában, a rendeléskor Ön által megadott e-mail címre. Amennyiben ez a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttség és szerződéses kötelezettségei alól.

A megrendelések feldolgozása, teljesítése:
Megrendelését munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül feldolgozzák és visszaigazolják Ön felé. A szerződést Szolgáltató a konferencia meghirdetett időpontjában teljesíti. Amennyiben a meghirdetett konferencia időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben változás következne be, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a tréning eredetileg meghirdetett időpontja előtt 72 órával telefonon és e-mailben is felveszi Önnel a kapcsolatot és értesíti az esetlegesen felmerülő akadályról, változásokról. Ilyen esetben Önnek joga van elállni a szerződéstől, ebben az esetben a már megfizetett díjat az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszafizetjük Önnek.

Elállás, felmondás:
Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő az a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
Ön elállási/felmondási jogát az elállásra/felmondásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozata Szolgáltatóhoz való megküldése útján gyakorolhatja. Nyilatkozatát Szolgáltató 1. pontban megjelölt postai vagy elektronikus levelezési címére is megküldheti.
Amennyiben Ön él elállási/felmondási jogával, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti Önnek a megfizetett díjat az Ön által használt fizetési móddal megegyező módon.
Amennyiben Ön a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően él felmondási jogával, úgy tudomásul veszi, hogy köteles Szolgáltatónak megtéríteni Szolgáltató ésszerű költségeit és a már teljesített szolgáltatás arányos díját is.
Jelen ÁSZF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után felmondási jogát elveszíti, azzal nem élhet.
Amennyiben Ön elállási jogával a tréning meghirdetett időpontját megelőző 48 órában él, ill. amennyiben a tréningen nem jelenik meg, úgy Ön a megfizetett tréning árának megfelelő összegű kötbért köteles szolgáltatónak megfizetni. Ez praktikusan azt jelenti, hogy az Ön által már előzetesen befizetett tréning díját elveszíti. Kötbér kikötésére azért van szükség, mert ez bizonyítja számunkra az Ön teljesítésének komolyságát (tehát hogy jelentkezésének megfelelően, részt vesz a tréningen), ill. a kötbér összege fedezi a meg nem jelenésével Szolgáltatónál felmerült károkat (többek között a terembérlet költségeit és a betöltetlen részvételi hely miatti költségkiesést). Ön rendelése elküldésével kifejezetten tudomásul veszi a fenti kötbér-kikötést, azt elfogadja.

Kellékszavatosság, termékszavatosság:
Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szolgáltató (Innovatív Marketing Kft.) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató (Innovatív Marketing Kft.) vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Jótállás (pénzvisszafizetési garancia)
Hibás teljesítés esetén jelen szerződés alapján Szolgáltató jótállást vállal. A Jótállás keretében szolgáltató vállalja, hogy amennyiben Ön nem elégedett a konferenciával és az nem váltja be az Ön által hozzá fűzött reményeket, úgy a konferencia teljes árát visszatérítjük Önnek. Jótállási igényét a konferencia végéig (a konferencia napján 17:30-ig) köteles jelezni szolgáltató felé a helyszínen, vagy elektronikus módon az iroda@nagyagynap.hu email címre.
Amennyiben Ön viselkedésével zavarja a konferenciát és a többi résztvevőt, úgy Ön szerződésszegést követ el és szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ebben az esetben Önt távozásra szólítsa fel. Ebben az esetben Ön jótállási igényével nem élhet szolgáltatóval szemben.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok kellékszavatosság ismertetésénél meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Panaszkezelés:
Megrendelés után esetleges panaszaival, kérdéseivel az alábbi telefonszámon fordulhat kollégáink felé: 06-30-595-0027
Panaszait, észrevételeit az iroda@nagyagynap.hu email címen jelezheti felénk.
Személyesen a 6726 Szeged, Vedres u. 8/A fsz. 2. sz. alatti irodánkban állunk rendelkezésére, előre egyeztetett időpontban.
Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban Szolgáltató felé forduljon. Szolgáltató elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett.
Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére Ön az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. A platform elérhető az alábbi linkről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
Panaszával az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek